ContactHet Licht en Lucht team communiceert via email.

Ons e-mail adres

info@licht-en-lucht.nl

Ons telefoonnummer

0612803261 Gedurende het kamp in de zomervakantie is de kamptelefoon tijdens kampuren bereikbaar. Alleen voor noodgevallen!

Onze bankrekening

IBAN: NL86 INGB 0004 8120 00 t.n.v. Stichting Licht en Lucht TVB

Ons postadres

Stichting Licht en Lucht TVB
Lindenlaan 17
1185 LB Amstelveen

Onze vertrouwenscontactpersoon (vcp)

Cecilia Capone: vcp.lichtenlucht.tvb@gmail.com