Hoe kan ik helpen?

Wij zoeken mensen voor een aantal kleine taken.

Licht en Lucht is een vakantiedagkamp voor alle kinderen van Amsterdam, arm
en rijk. Om het kamp bereikbaar te houden voor iedereen, werken we met
vrijwilligers. We hebben een supertrouwe en gemotiveerde leidinggroep. Die
draait het kamp. Daarom heen zijn er tal van kleine organisatorische taken
waarvoor we handen zoeken:

– Kinderwerving (2 uur per week februari – mei)

In een klein groepje breng je het kamp onder de aandacht bij kinderen en
ouders, via flyers, Facebook/Instagram/Tiktok.

– Advertentiecampagnes op social media voor kinderwerving ( 1 uur per week februari – mei)

Met de advertentie tools van Facebook maak je een adverentie campagne gericht op het bereiken van ouders in Amsterdam-Zuid en Nieuw-West.

– Onderhouden van de Socials van het kamp (1 uur per week in het voorjaar, iets meer in juni en juli)

Samen met een paar jongeren uit de leidinggroep draag je bij aan de
zichtbaarheid en betrouwbaarheid van het kamp.

– Verbeteren en onderhouden van de website (1 uur per week, voorjaar en zomer)
We willen graag een website die even bruisend is als het kamp zelf.
Sponsorwerving (variabel, door het jaar heen)
In een klein groepje maak je promotiemateriaal voor, en benader je sponsoren.

– Vertrouwenscontactpersoon (een uur per week tijdens de kampperiode)
Je ben eerste aanspreekpunt namens het kamp voor vragen rond sociale veiligheid. Mensen mailen jou als er iets is.

– Werven en inplannen van opbouwers en afbrekers (2 uur per week in mei/juni/juli)
Ouders melden zich aan voor opbouwen bij inschrijven van hun kind. Jij benadert ze zodat ze daadwerkelijk gaan meehelpen en een leuke dag hebben.

– Organiseren van vrijwilligersdagen/borrels

Rond nieuwjaarsborrel in januari, activiteit in het voorjaar en leidingintroductie-avond in mei met hoofdleiding

– Financiële administratie / penningmeesterschap (2 uur per week april – augustus, 1 uur per week rest van het jaar)
Je boekt en betaalt facturen en declaraties van het kamp, maakt een begroting
en exploitatieoverzicht, en stort geannuleerde inschrijvingen terug. De
inschrijving zelf is volledig geautomatiseerd.

– Algemeen bestuurslid
Samen met Liliana en Ramon en met de hoofdleiding bepaal je de koers van het kamp en stuur je de andere vrijwilligers aan.

Voor alle functies geldt: je hoeft niet de hele kampperiode aanwezig te zijn, je kunt gewoon op vakantie. Het kamp is financieel gezond.

 

Vragen: mail ons op info@licht-en-lucht.nl of spreek iemand van de hoofdleiding of het bestuur aan