Reglement

Kampregels en Veiligheid

Als organisatie zijn we ervan overtuigd dat een kamp alleen echt vakantie is als elk kind daar veilig is èn zichzelf kan zijn. Daarom werken we op heel veel manieren aan een veilige en prettige omgeving voor de kinderen. Soms is dat direct merkbaar voor de kinderen en soms niet.

Direct merkbaar zijn de omgangsregels. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen en dat lukt alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. We verwachten van elk kind en van elke medewerker aan het kamp dat de omgangsregels worden nageleefd. We spreken elkaar duidelijk aan op overtreding van die regels:

 • Ik accepteer en waardeer iedereen zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee.
 • Ik houd rekening met de grenzen die iemand, kind of begeleider, aangeeft.
 • Ik val kinderen niet lastig en maak hun spullen niet kapot.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen rare opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik om hulp.

Meer over Veilighied

Alle kinderen krijgen aan het begin van de week een gekleurd polsbandje zodat de leiding direct kan zien of het kind in het bezit is van een zwemdiploma en in welke groep hij of zij hoort.

We hebben de beschikking over EHBO kennis op het kamp en een goed uitgeruste EHBO-tent.

Alle begeleiders hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan moeten vragen. Wij screenen onze begeleiders ook zelf via een persoonlijk gesprek en het natrekken van een referentie.

Andere merkbare vormen van veiligheidsbeleid zijn: een duidelijk omheind kampterrein en goed herkenbare kampleiding. De groepsleiders houden de kinderen in hun groep goed in de gaten. Als kinderen meegaan met een speciale activiteit (een spel in de duinen of zwemmen) en de eigen groepsleider gaat niet mee, dan houden we precies bij welke kinderen met welke begeleiders meegaan. Bij activiteiten buiten het kampterrein gaan er ook altijd meerdere begeleiders tegelijk mee zodat er altijd toezicht is.

Veel andere vormen van ons veiligheidsbeleid zijn voor de kinderen niet direct zichtbaar. We hebben hiervoor een speciaal “Beleidsplan Fysieke en Sociale Veiligheid” opgesteld, dat is goedgekeurd door de Gemeente Amsterdam. Bij het opstellen van dat plan hebben we veel hulp gehad van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Een mailtje naar het bestuur via info@licht-en-lucht.nl is voldoende om het hele Beleidsplan als PDF toegestuurd te krijgen.

We noemen hier een paar van de maatregelen:

 • We hebben een calamiteitenplan en een vermissingsprotocol. Onze leiding weet wat ze moet doen als een ongeluk gebeurt.
 • Alle kinderen dragen een polsbandje waarop staat welke zwemdiploma’s ze hebben, in welke groep ze zijn ingedeeld en het telefoonnummer van het kamp.
 • We hebben tijdens het kamp van alle kinderen de adresgegevens en telefoonnummers van de ouders paraat, alsmede door de ouders verstrekte medische gegevens. We gaan daar heel zorgvuldig mee om. Alleen de hoofdleiding en het bestuur heeft toegang tot deze gegevens.
 • We screenen onze kampleiders zorgvuldig en helpen hen te groeien in hun rol. We hebben van iedere groepsleider een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • We geven onze groepsleiding uitgebreide instructies, van hoe insectenbeten te behandelen tot hoe om te gaan met ongewenst gedrag.
 • We stimuleren en subsidiëren het behalen van EHBO-kwalificaties door de leiding.
 • We hebben een vertrouwenscontactpersoon, Cecilia Capone , bij wie je terecht kunt als je vertrouwelijk een misstand of een vermoeden daarvan wilt bespreken, zoals grensoverschrijdend gedrag. Zij kent ons kamp goed als voormalig kampleidster en moeder van kampassistenten. Je kunt haar bereiken via:  vcp.lichtenlucht.tvb@gmail.com, graag met vermelding van het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.